Perfect Stability

Lợi nhuận của các nhà đầu tư trong nhóm kế hoạch đầu tư này được công ty đạt được thông qua việc sử dụng vốn của nhà đầu tư trong các lĩnh vực như khai thác và giao dịch tiền điện tử. Kết quả khai thác cao đạt được thông qua việc sử dụng các thiết bị khai thác thế hệ mới, đó là sự phát triển của chính công ty. Đối với giao dịch tiền điện tử, hướng này có lợi nhất và an toàn nhất do mối quan hệ trực tiếp của công ty với việc khai thác các loại tiền điện tử khác nhau, vì vậy các chuyên gia của công ty luôn nhận thức được bất kỳ thay đổi nào trong lĩnh vực này.

Perfect Stability

Nhóm các gói đầu tư "Perfect Stability" không mang lại lợi tức cho số tiền đầu tư. Mệnh giá của số tiền đầu tư được bao gồm trong các khoản tích lũy hàng ngày, được quy định trong các ngày làm việc trong tất cả các kế hoạch đầu tư của nhóm này.
Hiệu lực của các kế hoạch được chỉ định trong ngày làm việc.
Gói đầu tư Primary Stability mang lại lợi nhuận 2,8% trong 80 ngày làm việc, gói Primary Currency cung cấp lợi nhuận 3,2% cho số tiền đầu tư trong 85 ngày làm việc, gói Primary Revenue mang lại lợi nhuận 3,4% trong 90 ngày làm việc và gói Primary Profitability cung cấp 3,6% số tiền đầu tư trong hơn 100 ngày làm việc.
Khách hàng nhận được tiền lãi cộng dồn một ngày sau khi mở khoản tiền gửi.
Dưới đây bạn có thể khám phá phạm vi số tiền đầu tư tùy thuộc vào kế hoạch đầu tư.

Primary Stability
USD 1000 - USD 7500
Ngày 80
% 2.80
% 224
Không
Thứ Hai - thứ Sáu
Primary Currency
USD 10000 - USD 55000
Ngày 85
% 3.20
% 272
Không
Thứ Hai - thứ Sáu
Primary Revenue
USD 70000 - USD 150000
Ngày 90
% 3.40
% 306
Không
Thứ Hai - thứ Sáu
Primary Profitability
USD 175000 - USD 550000
Ngày 100
% 3.60
% 360
Không
Thứ Hai - thứ Sáu
Tham gia nhóm TECHVISION ngay hôm nay!
Cảm nhận tất cả những lợi ích của sự đổi mới với các nhà lãnh đạo thị trường!