Quick start

Lợi nhuận của nhà đầu tư trong nhóm gói đầu tư "Quick Start" được đảm bảo thông qua việc sử dụng vốn của nhà đầu tư trong các lĩnh vực như tỷ lệ và poker. Để làm điều này, TECHVISION sử dụng phần mềm chuyên dụng và hoàn toàn độc đáo theo thiết kế của riêng mình, cho phép bạn tự động hóa hoàn toàn quá trình kiếm lợi nhuận bằng cách sử dụng các thuật toán để tính toán các kết hợp có thể dựa trên thống kê kết quả trước đó, giúp lợi nhuận từ loại hoạt động này được đảm bảo và an toàn tuyệt đối , bất kể hoàn cảnh nào.

Quick start

Nhóm đầu tư trọn gói "Quick Start" cung cấp cho việc hoàn trả số tiền đã đầu tư khi hết thời hạn công việc. Trong tất cả các kế hoạch đầu tư của nhóm này, lợi nhuận được tích lũy vào ngày làm việc.
Hiệu lực của các kế hoạch được chỉ định trong ngày làm việc.
Gói đầu tư First Step cung cấp 1,2% lợi nhuận trong 20 ngày, gói Quick Step cung cấp 1,5% lợi nhuận trên số tiền đầu tư trong vòng 30 ngày, Quick Money có lợi nhuận 1,8% trong 40 ngày, một gói Steady Jobmang lại 2% số tiền đầu tư trong 50 ngày và Quick Revenue là 2,2% lợi tức đầu tư trong 60 ngày.
Khách hàng nhận được tiền lãi cộng dồn một ngày sau khi mở khoản tiền gửi.
Dưới đây bạn có thể khám phá phạm vi số tiền đầu tư tùy thuộc vào kế hoạch đầu tư.

First Step
USD 75 - USD 525
Ngày 20
% 1.20
% 24
Vâng
Thứ Hai - thứ Sáu
Quick Step
USD 2275 - USD 11500
Ngày 30
% 1.50
% 45
Vâng
Thứ Hai - thứ Sáu
Quick Money
USD 13250 - USD 23250
Ngày 40
% 1.80
% 72
Vâng
Thứ Hai - thứ Sáu
Steady Job
USD 25000 - USD 55000
Ngày 50
% 2.00
% 100
Vâng
Thứ Hai - thứ Sáu
Quick Revenue
USD 56750 - USD 125000
Ngày 60
% 2.20
% 132
Vâng
Thứ Hai - thứ Sáu
Tham gia nhóm TECHVISION ngay hôm nay!
Cảm nhận tất cả những lợi ích của sự đổi mới với các nhà lãnh đạo thị trường!