Nội quy công ty

Điều khoản và Điều kiện sử dụng Dịch vụ
Sửa đổi lần cuối:

Đọc các Điều khoản và Điều kiện sử dụng Dịch vụ này (sau đây là Điều khoản và Điều kiện) một cách cẩn thận, vì chúng có chứa thông tin, ngoài việc cho biết Dịch vụ của Công ty TECHVISION cung cấp cho Khách hàng, cũng có thể ảnh hưởng đến quyền của bạn.

 

Sử dụng trang web của công ty TECHVISION (sau đây là Công ty, chúng tôi, cô ấy), đặt tại địa chỉ web https://techvision.net và bất kỳ Dịch vụ nào do Công ty cung cấp thông qua trang web, bạn (Khách hàng, anh ấy, họ, các khách hàng) đồng ý tuân thủ các Quy tắc này và Điều khoản sử dụng Dịch vụ. Trong trường hợp Khách hàng thấy rằng các Điều khoản này trái với thế giới quan, vị trí cuộc sống của mình hoặc vì lý do khác, anh ta không nên tiếp tục sử dụng trang web và Dịch vụ.

 

1. Đối tượng điều chỉnh

Các Quy tắc này chi phối quá trình hợp tác tương tác giữa Khách hàng và Công ty trên cơ sở trang web, các quy trình giao dịch tài chính, thanh toán và nhận tiền, như các khoản đầu tư tự nguyện, cũng như mọi thứ khác có thể, nhưng không cần thiết, có thể phát sinh trong quá trình hợp tác giữa các Bên.

 

2. Đối tượng hợp tác

Sử dụng Dịch vụ công cộng (trên trang web của công ty) và / hoặc sử dụng các khả năng của tài khoản cá nhân và Dịch vụ bảo mật, Khách hàng xác nhận thực tế rằng anh ta đã đến tuổi thành niên theo luật pháp của quốc gia nơi anh ta cư trú tại thời điểm hành động nói trên và Khách hàng xác nhận rằng anh ta không đã có xung đột hoặc xử phạt của Công ty trước đây.

Ngoài ra, Khách hàng đồng ý không sử dụng trang web và / hoặc Dịch vụ trong trường hợp các hoạt động đó trái với luật pháp địa phương.

Ngoài ra, Khách hàng xác nhận và đảm bảo rằng anh ta sẽ không sử dụng các khả năng của trang web và / hoặc Dịch vụ để thực hiện bất kỳ hoạt động bất hợp pháp, rửa tiền và tài trợ khủng bố.

 

3. Đăng ký và tài khoản cá nhân

Để truy cập và sử dụng Dịch vụ, Khách hàng phải tạo tài khoản cá nhân. Để làm điều này, bạn phải nhấp vào nút "Đăng ký" và làm theo các khuyến nghị của hệ thống.

Chúng tôi chú ý đến thực tế là không có sự đồng ý và chấp nhận các Điều khoản này, việc tạo tài khoản cá nhân và do đó, tính khả dụng của Dịch vụ là không thể.

Bạn đồng ý:

  • Để bạn chấp nhận mọi rủi ro liên quan đến việc truy cập trái phép vào tài khoản cá nhân của bạn vào tài khoản của bạn;

  • Giữ an toàn và không thể truy cập dữ liệu của bên thứ ba về mật khẩu vào tài khoản cá nhân của bạn và trong mọi trường hợp sẽ cung cấp quyền truy cập vào tài khoản cá nhân của bạn cho bên thứ ba;

  • Thông báo cho Công ty ngay lập tức nếu bạn phát hiện hoặc nếu bạn nghi ngờ rằng vi phạm bảo mật đã xảy ra liên quan đến trang web;

  • Để chịu trách nhiệm hoàn toàn cho tất cả các hành động xảy ra trong tài khoản cá nhân của bạn.

 

4. Không cung cấp thông tin

Công ty cung cấp Dịch vụ trong phạm vi thực hiện của họ dưới dạng gói kinh doanh của một giao dịch tư nhân.

Công ty không cung cấp dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực liên quan và không liên quan đến Dịch vụ.

Công ty không cung cấp dịch vụ tư vấn, tài chính và pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến thuế và luật thuế.

Công ty không cung cấp thông tin về báo giá và dự báo hiện tại cho tương lai và bất kỳ điều gì khác liên quan đến mô hình tiền tệ; thông tin liên quan đến giao dịch tài chính nội bộ, cũng như thông tin về các tài nguyên được sử dụng để thực hiện nghĩa vụ của công ty với khách hàng.

Bất kỳ thông tin nào nhận được từ Công ty nên được coi là thông tin không phải là lời kêu gọi hành động hoặc là thông tin không phải là sự thật được xác minh cụ thể và không thể chối cãi.

 

5. Quy định về giao dịch

Có tính đến các Quy tắc này, cũng như đoạn "Điều kiện giao dịch", Khách hàng xác nhận rằng mọi giao dịch do anh ấy khởi xướng trên trang web của Công ty là một giao dịch độc lập, do kết quả và hậu quả mà Khách hàng tự chịu trách nhiệm.

 

6. Quy định về truyền dữ liệu

Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào đối với Khách hàng do việc truyền dữ liệu trực tuyến, kể cả khi sử dụng trang web của Công ty.

Khách hàng xác nhận thực tế rằng anh ta hiểu rằng việc sử dụng bất kỳ công nghệ trực tuyến nào liên quan đến việc truyền dữ liệu và / hoặc thông tin có thể tuyệt đối an toàn.

Công ty cam kết thực hiện mọi nỗ lực có sẵn để thực hiện quy trình truyền dữ liệu khi sử dụng trang web một cách an toàn nhất có thể và cũng xác nhận rằng mọi thông tin do Khách hàng truyền tải sẽ phải tuân theo các Điều khoản này và "Chính sách bảo mật".

 

7. Nội dung của bên thứ ba

Trang web của Công ty có thể chứa một số thông tin và liên kết thuộc về các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Thông tin và liên kết này, cũng như các nội dung khác không phải là tài sản của Công ty, không phải là đối tượng do Công ty kiểm soát và được cung cấp dưới dạng đề xuất và / hoặc thông tin tìm hiểu thực tế được Khách hàng tự nguyện xem xét. Công ty không chịu trách nhiệm về dữ liệu và nội dung này.

 

8. Bản quyền

Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng mọi nội dung trên trang web, bao gồm cả tài liệu văn bản và đồ họa, là tài sản trí tuệ của Công ty và phải được bảo vệ bản quyền.

Ngoài ra, Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng, trong số những điều khác, câu hỏi, nhận xét, đánh giá, đề xuất, ý tưởng, kế hoạch, ghi chú, bản vẽ, tài liệu gốc hoặc sáng tạo hoặc thông tin khác liên quan đến trang web của Công ty hoặc liên quan đến Dịch vụ, được gửi bởi Khách hàng hoặc người khác Người dùng của trang web Company Company, cho dù bằng email hay nói cách khác, không phải là thông tin bí mật và có thể trở thành tài sản của Công ty.

Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng Công ty sẽ có quyền độc quyền đối với các tài liệu trên, nhưng không giới hạn ở các điều trên, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và sẽ có quyền sử dụng và phân phối không giới hạn các tài liệu này cho bất kỳ mục đích nào, mà không cần sự đồng ý và / hoặc cho phép Khách hàng.

 

9. Quyền sở hữu của các quỹ

Khách hàng xác nhận rằng mọi khoản tiền mà anh ta sử dụng liên quan đến Dịch vụ đều thuộc về cá nhân anh ta hoặc khách hàng có thẩm quyền hiện tại để thực hiện các giao dịch sử dụng số tiền đó và tất cả các giao dịch được thực hiện bằng tài khoản cá nhân của khách hàng chỉ liên quan đến tài khoản cá nhân Khách hàng, không được thực hiện thay mặt cho bất kỳ bên thứ ba.

 

10. Nghĩa vụ khách hàng

Khách hàng cam kết:

  • Không vi phạm hoặc hỗ trợ các bên thứ ba vi phạm bất kỳ luật nào thông qua việc sử dụng Dịch vụ;

  • Không cung cấp thông tin và dữ liệu cố ý sai, không chính xác hoặc sai lệch;

  • Không vi phạm bản quyền, quyền đối với bằng sáng chế, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ của Công ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào

  • Không phân phối thư rác;

  • Không sử dụng các công cụ và thiết bị phần mềm và phần cứng, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các công nghệ DDoS, để hack trang web của Công ty và các sản phẩm và chương trình liên quan của Công ty và / hoặc vi phạm tính ổn định và toàn vẹn của hệ thống.

Trong trường hợp các nỗ lực nói trên được phát hiện, cũng như cố gắng truy cập trái phép vào trang web, vào tài khoản cá nhân của người khác, hệ thống máy tính, chương trình bên ngoài, dịch vụ đám mây hoặc mạng được kết nối với trang web, sử dụng phân tích mật khẩu thông minh hoặc bằng bất kỳ cách nào khác, hành động đó của Khách hàng hoặc người dùng Tôi sẽ cấu thành vi phạm các Điều khoản này và sẽ bị phạt theo luật pháp địa phương.

 

11. Điều kiện giao dịch

Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do giao dịch không thành công từ phía khách hàng hoặc dịch vụ bổ sung do anh ta chọn.

Ngoài ra, Công ty không có cách nào cam kết tạo ra các dịch vụ thông báo về sự thất bại trong giao dịch, tuy nhiên, chúng tôi nỗ lực hợp lý để tạo ra mức độ nhận thức đúng đắn của Khách hàng trong những trường hợp như vậy.

Khách hàng đồng ý rằng anh ta chỉ có trách nhiệm xác định một giao dịch như vậy và xác nhận rằng tất cả các hành động nhằm làm rõ mọi tình huống và thiết lập kết quả cuối cùng là hoàn toàn và chỉ thuộc thẩm quyền của anh ta.

Trong mọi trường hợp, khách hàng không nên sử dụng phần mềm của bên thứ ba và / hoặc không được chứng nhận và xác nhận rằng trong trường hợp vi phạm quy định này, anh ta sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại liên quan đến vấn đề này.

Công ty có quyền từ chối xử lý, đình chỉ hoặc hủy bỏ bất kỳ giao dịch nào nếu chúng tôi nghi ngờ rằng giao dịch đó có liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố, hoạt động lừa đảo hoặc bất kỳ loại tội phạm nào khác, hoặc nếu chúng tôi thấy kết nối của giao dịch này có vi phạm các giao dịch này Điều kiện.

 

12. Rút tiền

Khách hàng có quyền tạo các yêu cầu rút tiền có sẵn trên Số dư chung của tài khoản cá nhân của mình.

Đổi lại, Công ty cam kết thanh toán các khoản tiền này đúng hạn không quá 48 giờ sau khi yêu cầu được tạo, nhưng với điều kiện là yêu cầu được tạo vào một ngày làm việc và không muộn hơn 48 giờ trước cuối tuần tiếp theo.

 

13. Hệ thống thu nhập thêm

Công ty không phải là người khởi xướng các nguồn thu nhập bổ sung. Khách hàng đồng ý rằng tất cả các Xếp hạng liên kết, ngoại trừ Xếp hạng liên kết số 1, Khách hàng chỉ có thể nhận được các điều kiện được quy định trong phần "Đối tác" trên trang web của Công ty.

Phần thưởng và phần thưởng liên kết được ghi có, cũng như thu nhập từ các khoản đầu tư của Khách hàng, vào Số dư chung.

 

14. Khước từ

Công ty không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về hiệu suất hoặc hoạt động liên tục của Dịch vụ trong trường hợp bất khả kháng. Đồng thời, Công ty thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để đảm bảo xử lý kịp thời các giao dịch, nhưng không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về lượng thời gian cần thiết để xử lý các giao dịch đó. Vì tiền điện tử chuyển cả trong hệ thống Company Company và bên ngoài nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố ngoài tầm kiểm soát của Công ty, chúng tôi không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về lượng thời gian được xác định chính xác cho các giao dịch tiền điện tử.

Theo các đặc thù về khả năng áp dụng và tương tác của luật pháp quốc tế và địa phương, một số đoạn của đoạn này, cũng như một số đoạn của các đoạn khác của các Điều khoản này có thể không áp dụng cho một loại Khách hàng nhất định của Công ty.

Để hiểu đầy đủ về vấn đề và làm rõ tình hình dưới ánh sáng của luật pháp địa phương, xin vui lòng tham khảo ý kiến luật sư của bạn.

 

15. Giới hạn trách nhiệm

Công ty không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất liên quan đến việc gây thiệt hại vật chất, tổn thất lợi nhuận, cũng như, nhưng không giới hạn ở bất kỳ tổn thất gián tiếp nào mà Khách hàng phải chịu liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, ngay cả khi Công ty được thông báo về khả năng thua lỗ đó, miễn là khách hàng đã sử dụng các dịch vụ không chắc chắn hoặc Điều khoản dịch vụ đã bị vi phạm.

 

16. Bất khả kháng

Ngoài các đoạn được quy định trong các Quy tắc trên, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho các tổn thất liên quan đến việc gây thiệt hại vật chất, tổn thất lợi nhuận, cũng như, nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất gián tiếp nào xảy ra bởi Khách hàng liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ do các lý do nằm ngoài sự kiểm soát của Công ty, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các thảm họa thiên nhiên, hành động của các chính phủ và / hoặc các cấu trúc thay thế của họ, chiến tranh, bất ổn dân sự, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, cấm vận, khủng bố hành vi, mất điện, lỗi của công nghệ và các thiết bị, sản xuất, lao động các tranh chấp hoặc bất đồng, hành động của bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ, hoặc hậu quả của việc sử dụng phần mềm của bên thứ ba hoặc gián đoạn thông tin liên lạc.

 

17. Sửa đổi các Điều khoản này

Công ty có quyền thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản nào trong bất kỳ đoạn nào của các Điều khoản này bất cứ lúc nào và theo quyết định của Công ty.

Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo về những thay đổi này bằng cách đăng văn bản sửa đổi trên trang tương ứng của trang web và thực hiện các điều chỉnh phù hợp trong cột Chỉnh sửa cuối cùng của Hồi giáo ở đầu Điều khoản này.

Ngoài ra, nhưng không nhất thiết, Công ty có thể gửi tin nhắn cho Khách hàng với thông báo tương ứng, sử dụng dữ liệu cá nhân do Khách hàng cung cấp khi đăng ký tài khoản cá nhân của họ trên trang web.

Trong mọi trường hợp, chỉ có Công ty sẽ quyết định cách thay đổi các Điều khoản này sẽ được công bố.

Mọi thay đổi hoặc sửa đổi có hiệu lực ngay sau khi công bố những thay đổi này trên trang web.

Những thay đổi này sẽ được áp dụng cho tất cả Khách hàng của Công ty, bất kể khi nào họ tạo tài khoản cá nhân và / hoặc bắt đầu sử dụng Dịch vụ.

Khách hàng xác nhận rằng anh ta đồng ý với thực tế rằng anh ta phải theo dõi các thay đổi trong văn bản của các Điều khoản này một cách độc lập và, trong khi tiếp tục sử dụng trang web của Công ty và / hoặc Dịch vụ của Công ty, Khách hàng xác nhận việc chấp nhận các thay đổi này.

Tham gia nhóm TECHVISION ngay hôm nay!
Cảm nhận tất cả những lợi ích của sự đổi mới với các nhà lãnh đạo thị trường!